Gamification

MenuPortlet

Zooma in på historia
1.
1. Franska revolutionen 1789
2.
2. Napoleons Europa
3.
3. Finska kriget 1808–1809
4.
4. Finland – En del av Ryssland
5.
5. Folket på landsbygden i Finland
6.
6. Nationalismens tid
7.
7. Ångmaskinen förändrar världen
8.
8. Livet i industristaden
9.
9. Livet i städerna i Finland
10.
10. Fabriker och sågverk ger arbetsplatser
11.
11. Finland förnyas
12.
12. Kejsaren försöker förryska Finland
13.
13. Finland får en modern lantdag
14.
14. Första världskriget 1914–1918
15.
15. Från krig till fred
16.
16. Finland blir självständigt men folket är splittrat
17.
17. Inbördeskriget i Finland
18.
18. Finland efter inbördeskriget
19.
Användartips och bildkällor